Sosyal Medyada Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları

Sosyal paylaşım sitelerini kullanmada önemli bir cinsiyet farkının olduğunu destekleyen çok sayıda araştırma bulunmaktadır.

Finisare Digital Media 15 Nisan 2024 | Pazartesi
  • Paylaşım :

Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları; Facebook ve benzeri sosyal ağ siteleri hızla yayılmaktadır. Bu iletişim ve ilişki ağlarında, kullanıcılar kendilerini genelde cinsiyet, doğum günü, yer, eğitim, meslek, ilgi alanları ve faaliyetlerin yanı sıra siyasi, dini ve cinsel tutumlarla ilgili bilgileri içeren bir profil aracılığıyla sunmaktadırlar. 

Ağ ve diğer üyelerle iletişim kurmak için çeşitli işlevler sağlamaktadır. Örnek olarak Almanya’da İnternet kullanıcılarının% 13’ü her gün bir veya daha fazla sosyal ağ sitesini ziyaret etmekte; bu kullanıcıların % 14’ü kadın ve %12’sinin erkek olduğu için cinsiyet kullanım sıklığına ilişkin önemli bir rol oynamamaktadır. 

Sosyal paylaşım sitelerini kullanmada önemli bir cinsiyet farkının olduğunu destekleyen çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Kadınların erkeklerden daha fazla Facebook gibi çevrimiçi araçları, sosyal ağlarını korumak ve kurmak için kullandıkları görülmektedir . 

 

Kadınların daha fazla fotoğraf paylaştıklarını ve sosyal paylaşım sitelerinde erkeklerden daha fazla zaman harcadıklarını tespit edilmektedir. Ayrıca Facebook’ta harcanan zamanın kadınlar arasında kıskançlık duygusunu uyandırdığı görülmektedir. 

Üniversite yıllarının ilk yılında kadın öğrencilerin sosyal paylaşım sitelerini erkeklerden daha sık kullandıkları ve daha fazla aidiyet duygusuna sahip olmaları ortaya çıkmaktadır.

 

Ayrıca, kadınlar profil resimlerini gözetim aracı olarak kullanarak daha fazla zaman harcamakta ve erkeklere göre başkalarının eğitim ve kariyer başarılarına daha fazla ilgi duymaktadırlar. Erkekler ise diğer kullanıcıların daha çok Facebook arkadaşı sayısıyla ilgilenmektedirler. 

Ayrıca, fotoğraf yüklemeleri daha romantik olma eğiliminde olan kadınlara göre, erkekler kendilerini riskli davranışlarla kendini gösteren tanıtım fotoğrafları yayınlamaktadır. 

Duygusal ayrışma ve başkalarını manipüle etme


 

Bireylerin kinizm, duygusal ayrışma ve başkalarını manipüle etme isteğiyle kendini farklı gösterme eğilimidir. Bu özellikteki kadınların, Facebook’da kendilerini tanıtırken daha sahtekâr olma eğiliminde olduklarını ve çevrimiçi akranlarına karşı daha saldırgan olma eğiliminde olduğunu göstermektedir. 

Bu özelliklere sahip erkekler kendini çevrimiçi ortamlarda daha fazla tanıtma eğilimindedirler. Ayrıca, erkeklerdeki duygusal değişim, onların Facebook kullanımlarını kadınlara göre daha çok etkilemektedir. 

Araştırmalarda Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları, erkekler sosyal paylaşım sitelerindeki özelliklere daha fazla eğilim gösterirken, kadınlar ilişkileri sürdürmekle daha fazla ilgilenmektedirler. Erkekler yeni arkadaşlar edinmek için kadınları kullanırken, kadınlar arkadaşlarıyla iletişim halinde kalmak için Facebook gibi sosyal ağ sitelerini kullanmaktadırlar.
 

Erkeklerin özellikle sosyal güvenlik ve sosyal kimlik tespiti için Facebook’u kullanma oranının daha yüksek olduğunu belirtmektedir. 

Kadınlar ilişkilerini sürdürmek, vakit geçirmek ve eğlenmek için bir yol olarak Facebook kullanırken; erkekler ise yeni ilişkiler geliştirmek için sanal ortamları tercih etmektedirler . 

Kadınların sosyal paylaşım sitelerinin görünümünü erkeklerden daha sık değiştirme eğiliminde oldukları ortaya çıkmaktadır. Kişisel değer ve sosyal ağ oluşturma davranışlarının olasılıkları konusundaki çalışmalarında, kadınların erkeklerinkinden daha güçlü bir sanal ağlara sahip olma eğiliminde oldukları görülmektedir. 

Kadınlar, Facebook profillerini belirlerken diğer bireyler tarafından nasıl göründükleri konusunda endişeli olduklarından, paylaşım yapma vaktinden daha fazla zaman harcamaktadırlar. 

Facebook’ta Çoklu Kimlik, Toplumsal Cinsiyet Farklılıkları


 

Bilgi toplumunda insanların kimliği değişken ve esnek olarak bilinmektedir. 

Bu nedenle söz konusu toplumda, sanal toplulukların ortaya çıkması kullanıcıların gerçek kimliklerini ciddi biçimde tehdit etmektedir. 

Çünkü sahte kimlik yaratılmasında, toplumdaki benimsenen, kabul gören kimlik, söz konusu ortamda analiz edilerek oluşturulmaktadır. Online kimlik ile ilgilenen araştırmacılar, rol yapma kültürleri, toplumsal cinsiyet ve diğer kimlik konularını keşfetmek için yeni bir ortam sağlayan, birçok sanal ortamda kullanmaktadırlar. 

İnsanlar toplumsal beklentileri ve kültürel değerleri elde etmek için kendilerini seçici olarak göstermek zorundadırlar. Bu metafor, sosyal medyanın göze çarpan unsurlarını iyi bir şekilde haritalandırmaktadır. Kullanıcıların kendilerinde bulunan davranışları, sosyal medya ile ortaya çıkmaktadır.
 

Bireyler sosyal medya ile farklı kimliklerle hesap açmakta, farklı mecralarda yer edinmektedirler. Bu durum başka kullanıcıları da etkilemektedir. Böylece diğer kullanıcılar güncellenen profilleri tekrar görmek istemektedirler. 

Facebook da tanımlanan sahte kimlikler zaman içerisinde kullanıcıların bu kimliklerin gerektirdiği davranış özelliklerini sergileyemediklerinden değiştirilmektedir. Bu nedenle Facebook’ta tanımlanan Zaman çizelgesi, bir kişinin sosyal medya içeriğini, yıllar önce yaşanmış etkinliklere doğrudan bağlantılar kurarak, geçmişe dönük taramayı destekleyen doğrusal bir yapıdır . 

Sosyal medya kullanıcılarının sahte kimlik oluşturma nedenlerinden biri de depresyonda olmaları ve gerçekte kim olduklarını dürüst bir şekilde resmen göstermek yerine, algılanmak istedikleri profili sanal ortama yansıtmaktadırlar . Dolayısıyla kullanıcılar, gerçek yaşam ilişkilerini paylaşmak ve geliştirmek yerine, sanal ortama mutlu ve güzel imajını vermek istemektedirler. 

Ancak bireylerin bu tutumlarını uzun süre sergilediklerinde sosyal ortamda arkadaşlarıyla iletişim kurmada sorunlar yaşamaktadırlar . Sosyal ağ sitelerindeki tasarım ve bireylerin kendilerini ifade etmesi ile toplumsal cinsiyet açısından bir ilişki kurulabilmektedir. 

Kullanıcıların kendi cinsiyetlerini ifade edebildikleri birkaç sosyal paylaşım platformu bulunmaktadır. Facebook da bunlardan biridir. Dolayısıyla kullanıcılar profillerini oluştururken farklı cinsiyet belirtmektedirler. Oysaki bazı sosyal ağlarda( last.fm, flickr.com)cinsiyetin bir önemi yoktur. 

Ancak kullanıcı cinsiyetini belirtmezse o zaman uyarı mesajı vermektedir. Böylece, toplumsal cinsiyet ikiliği, geliştiriciler ve yöneticiler tarafından uygulamada kullanılmaktadır . 

Kimlik gizliliği ve saldırganlık arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. ortaya çıkan bu saldırı türü, sadece teoride bir tehdit değil aynı zamanda gerçek dünyada da gözlenmektedir.


 

Sosyal paylaşım sitelerini kullanmada önemli bir cinsiyet farkının olduğunu destekleyen çok sayıda araştırma bulunmaktadır.